บทสนทนาภาษาอังกฤษ สนทนาภาษาอังกฤษ พูดอังกฤษ ประโยคภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน รวบรวมบทสนทนาภาษาอังกฤษครอบคลุมทุกสถานการณ์ พร้อมคำอ่านคำแปล

บทสนทนาภาษาอังกฤษ (English Conversation)

Thursday, December 31, 2020

รวม 117 บทสนทนาภาษาอังกฤษเบื้องต้น ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

บทสนทนาภาษาอังกฤษหลากหลายสถานการณ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน และประโยคภาษาอังกฤษมากมายที่ยกมาใช้ได้ทุกสถานการณ์ เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษต่างๆ พร้อมเกร็ดความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ
รวม 117 บทสนทนาภาษาอังกฤษเบื้องต้น ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
พูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน มีบทบาทสำคัญอย่างมาก ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารของคนทั่วทั้งโลก จึงทำให้ทุกคนมีความสนใจในการศึกษาเรียนรู้ภาษาอังกฤษกันมากขึ้น

English enjoys จึงได้รวบรวมบทสนทนาภาษาอังกฤษ หลากหลายสถานการณ์ สามารถให้คุณเพลิดเพลินไปกับการเรียนภาษาอังกฤษอย่างสนุกสนาน เข้าใจง่าย ด้วยบทสนทนาสถานการณ์ต่างๆ ที่พบในชีวิตประวัน บทสนทนาภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล ภาษาไทย โดยนำเสนอในรูปแบบ บทสนทนาภาษาอังกฤษ (Conversation) ประโยคภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อย และคำศัพท์ต่างๆ สามารถนำไปประยุกต์ใช้จนสามารถสนทนาโต้ตอบได้

 

รวม 117 บทสนทนาภาษาอังกฤษเบื้องต้น ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 1. บทสนทนาภาษาอังกฤษ Advice (คำแนะนำ)
 2. บทสนทนาภาษาอังกฤษ After-sales Service (บริการหลังการขาย)
 3. บทสนทนาภาษาอังกฤษ Agenda (วาระการประชุม)
 4. บทสนทนาภาษาอังกฤษ Airport (สนามบิน)
 5. บทสนทนาภาษาอังกฤษ Anxiety (ความวิตกกังวล)
 6. บทสนทนาภาษาอังกฤษ Argue (โต้เถียง ทะเลาะ)
 7. บทสนทนาภาษาอังกฤษ Arranging Hotels (จัดเตรียมห้องพัก)
 8. บทสนทนาภาษาอังกฤษ Arranging Sightseeing and Shopping (เตรียมการไปท่องเที่ยว และช็อปปิ้ง)
 9. บทสนทนาภาษาอังกฤษ Asking about Address (ถามที่อยู่)
 10. บทสนทนาภาษาอังกฤษ Asking about Age (การถามอายุ)
 11. บทสนทนาภาษาอังกฤษ Asking about Relationship (ถามเกี่ยวกับความสัมพันธ์)
 12. บทสนทนาภาษาอังกฤษ Asking about University (ถามเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย)
 13. บทสนทนาภาษาอังกฤษ Asking for permission (การขออนุญาต)
 14. บทสนทนาภาษาอังกฤษ At the Coffee Shop (ร้านกาแฟ)
 15. บทสนทนาภาษาอังกฤษ At the Fitness (ที่ฟิตเนส)
 16. บทสนทนาภาษาอังกฤษ At the Wedding (ที่งานแต่งงาน)
 17. บทสนทนาภาษาอังกฤษ At the bus ticket counter (พนักงานขายตั๋วรถบัส)
 18. บทสนทนาภาษาอังกฤษ At the immigration (ที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง) ตอนที่ 2
 19. บทสนทนาภาษาอังกฤษ At the library (ที่ห้องสมุด)
 20. บทสนทนาภาษาอังกฤษ At the market (ที่ตลาด)
 21. บทสนทนาภาษาอังกฤษ At the police station (ที่สถานีตำรวจ)
 22. บทสนทนาภาษาอังกฤษ At the theme park (ที่สวนสนุก)
 23. บทสนทนาภาษาอังกฤษ Before the Meeting (ก่อนเข้าประชุม)
 24. บทสนทนาภาษาอังกฤษ Being late (การมาสาย)
 25. บทสนทนาภาษาอังกฤษ Birthday (วันเกิด)
 26. บทสนทนาภาษาอังกฤษ Book Store (ร้านหนังสือ)
 27. บทสนทนาภาษาอังกฤษ Booking tour (การจองทัวร์)
 28. บทสนทนาภาษาอังกฤษ Borrowing (การขอยืมสิ่งของ)
 29. บทสนทนาภาษาอังกฤษ Break up (เลิกกัน/แยกทางกัน)
 30. บทสนทนาภาษาอังกฤษ Buying a Car (ซื้อรถ)
 31. บทสนทนาภาษาอังกฤษ Buying a House (ซื้อบ้าน)
 32. บทสนทนาภาษาอังกฤษ Calling on Clients (ไปพบลูกค้า)
 33. บทสนทนาภาษาอังกฤษ Christmas Day (วันคริสต์มาส)
 34. บทสนทนาภาษาอังกฤษ Congratulations (แสดงความยินดี)
 35. บทสนทนาภาษาอังกฤษ Congratulations (แสดงความยินดีทารกแรกเกิด)
 36. บทสนทนาภาษาอังกฤษ Cooking (การทำอาหาร)
 37. บทสนทนาภาษาอังกฤษ Coordination (ติดต่องาน)
 38. บทสนทนาภาษาอังกฤษ Describe things (บรรยายสิ่งของ)
 39. บทสนทนาภาษาอังกฤษ Describing Appearances (บรรยายรูปร่างหน้าตา)
 40. บทสนทนาภาษาอังกฤษ Examination (การสอบ)
 41. บทสนทนาภาษาอังกฤษ Exchange student (นักเรียนแลกเปลี่ยน)
 42. บทสนทนาภาษาอังกฤษ Expressing Feeling (บอกความรู้สึก)
 43. บทสนทนาภาษาอังกฤษ Family (ครอบครัว เครือญาติ)
 44. บทสนทนาภาษาอังกฤษ Fashion and Style (แฟชั่นและสไตล์)
 45. บทสนทนาภาษาอังกฤษ Festival (เทศกาล ประเพณี)
 46. บทสนทนาภาษาอังกฤษ Festival Greetings (ทักทาย-อวยพรในวันเทศกาล)
 47. บทสนทนาภาษาอังกฤษ Fire (ไฟไหม้-อัคคีภัย)
 48. บทสนทนาภาษาอังกฤษ First Date (การพบกันครั้งแรก)
 49. บทสนทนาภาษาอังกฤษ Flirting (จีบสาว)
 50. บทสนทนาภาษาอังกฤษ Forgotten thing (ลืมของ)
 51. บทสนทนาภาษาอังกฤษ Game Shop (ร้านขายเกมส์)
 52. บทสนทนาภาษาอังกฤษ Getting lost (เมื่อเราหลงทาง)
 53. บทสนทนาภาษาอังกฤษ Giving suggestion (ให้คำแนะนำ)
 54. บทสนทนาภาษาอังกฤษ Go to the concert (ไปดูคอนเสิร์ต)
 55. บทสนทนาภาษาอังกฤษ Good luck (ขอให้โชคดี)
 56. บทสนทนาภาษาอังกฤษ Greeting (ต้อนรับแขก)
 57. บทสนทนาภาษาอังกฤษ Happy New Year (มีความสุขวันปีใหม่)
 58. บทสนทนาภาษาอังกฤษ Have a safe trip (เดินทางปลอดภัย)
 59. บทสนทนาภาษาอังกฤษ Helping Each Other (ช่วยเหลือกันและกัน)
 60. บทสนทนาภาษาอังกฤษ Hobbies (งานอดิเรก)
 61. บทสนทนาภาษาอังกฤษ Holidays (วันหยุดพักผ่อน วันหยุดสุดสัปดาห์)
 62. บทสนทนาภาษาอังกฤษ Housework (งานบ้าน) ตอนที่ 1
 63. บทสนทนาภาษาอังกฤษ Housework (งานบ้าน) ตอนที่ 2
 64. บทสนทนาภาษาอังกฤษ How often do you… (คุณ..บ่อยแค่ไหน)
 65. บทสนทนาภาษาอังกฤษ How to order food (วิธีสั่งอาหารจากร้าน)
 66. บทสนทนาภาษาอังกฤษ How to order food through the phone (การสั่งอาหารทางโทรศัพท์)
 67. บทสนทนาภาษาอังกฤษ How to use (การบอกวิธีใช้งาน)
 68. บทสนทนาภาษาอังกฤษ I Resign (ฉันลาออก)
 69. บทสนทนาภาษาอังกฤษ Immigration (ด่านตรวจคนเข้าเมือง)
 70. บทสนทนาภาษาอังกฤษ In the classroom (ในห้องเรียน)
 71. บทสนทนาภาษาอังกฤษ Invitations (การเชื้อเชิญ)
 72. บทสนทนาภาษาอังกฤษ Job Tracking (การติดตามงาน)
 73. บทสนทนาภาษาอังกฤษ Joining in Parties (ไปร่วมงานเลี้ยง)
 74. บทสนทนาภาษาอังกฤษ Leave (ขอลางาน)
 75. บทสนทนาภาษาอังกฤษ Leaving the baggage (ฝากกระเป๋า)
 76. บทสนทนาภาษาอังกฤษ Let’s go shopping! (ชวนไปซื้อของ)
 77. บทสนทนาภาษาอังกฤษ Let’s go to the sea (ชวนไปเที่ยวทะเล)
 78. บทสนทนาภาษาอังกฤษ Like and Dislike (ชอบและไม่ชอบ)
 79. บทสนทนาภาษาอังกฤษ Looking Around the Factory (เยี่ยมชมโรงงาน)
 80. บทสนทนาภาษาอังกฤษ Loy Krathong Festival (วันลอยกระทง)
 81. บทสนทนาภาษาอังกฤษ Making Apologies (กล่าวคำขอโทษ,ขออภัย)
 82. บทสนทนาภาษาอังกฤษ Medical examination for Covid-19 at the hospital (ตรวจโรคโควิด 19 ที่โรงพยาบาล)
 83. บทสนทนาภาษาอังกฤษ Meeting an old friend (พบเพื่อนเก่า)
 84. บทสนทนาภาษาอังกฤษ Music (เล่นดนตรี)
 85. บทสนทนาภาษาอังกฤษ Nature-loving (การรักธรรมชาติ)
 86. บทสนทนาภาษาอังกฤษ Occupation (ถามอาชีพ)
 87. บทสนทนาภาษาอังกฤษ Party (จัดงานเลี้ยง)
 88. บทสนทนาภาษาอังกฤษ Presenting Gifts (ให้ของขวัญ)
 89. บทสนทนาภาษาอังกฤษ Product Launch (เปิดตัวสินค้า)
 90. บทสนทนาภาษาอังกฤษ Read the newspaper (อ่านหนังสือพิมพ์)
 91. บทสนทนาภาษาอังกฤษ Reassurance and Sympathy (ปลอบใจ แสดงความเห็นใจ)
 92. บทสนทนาภาษาอังกฤษ Reception (ต้อนรับลูกค้า)
 93. บทสนทนาภาษาอังกฤษ Rejecting the invitation (ปฏิเสธคำชวน)
 94. บทสนทนาภาษาอังกฤษ Requesting (การขอร้อง)
 95. บทสนทนาภาษาอังกฤษ Requirement (บอกความต้องการ)
 96. บทสนทนาภาษาอังกฤษ Seeing off the Foreign Guests (ไปส่งแขกที่มาจากต่างประเทศกลับ)
 97. บทสนทนาภาษาอังกฤษ Seeing the Doctor (พบแพทย์)
 98. บทสนทนาภาษาอังกฤษ Showing intention (แสดงความตั้งใจ)
 99. บทสนทนาภาษาอังกฤษ Signing a Contract (เซ็นสัญญา)
 100. บทสนทนาภาษาอังกฤษ Souvenir (ของฝาก)
 101. บทสนทนาภาษาอังกฤษ Taking a Taxi (เรียกแท็กซี่)
 102. บทสนทนาภาษาอังกฤษ Talking about Thai foods (อาหารไทย)
 103. บทสนทนาภาษาอังกฤษ Talking about football (พูดคุยเกี่ยวกับฟุตบอล)
 104. บทสนทนาภาษาอังกฤษ Talking with friends (คุยกับเพื่อน)
 105. บทสนทนาภาษาอังกฤษ Thai class for foreigners (ชั้นเรียนภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ)
 106. บทสนทนาภาษาอังกฤษ Toilet (ถามทางไปห้องน้ำ)
 107. บทสนทนาภาษาอังกฤษ Traffic (การจราจร)
 108. บทสนทนาภาษาอังกฤษ Travel (เดินทางด้วยวิธีไหน)
 109. บทสนทนาภาษาอังกฤษ Urgency บอกความเร่งด่วน
 110. บทสนทนาภาษาอังกฤษ Valentine’s Day (วันวาเลนไทน์)
 111. บทสนทนาภาษาอังกฤษ Visiting patient (การเยี่ยมไข้)
 112. บทสนทนาภาษาอังกฤษ inviting for dinner (ชวนไปกินข้าว)
 113. บทสนทนาภาษาอังกฤษ looking good (ชมเชย ดูดี)
 114. บทสนทนาภาษาอังกฤษ sport (การเล่นกีฬา)
 115. บทสนทนาภาษาอังกฤษ watch television (ดูโทรทัศน์)
 116. บทสนทนาภาษาอังกฤษ ตรวจโรค Covid-19 ที่โรงพยาบาล (คนไทย)
 117. บทสนทนาภาษาอังกฤษ อาการป่วยและคำแนะนำการใช้ยา

 

ประโยคภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อย

 1. 16 ประโยคพูดภาษาอังกฤษเพื่อการขอโทษ
 2. 18 ประโยคภาษาอังกฤษสุดฮิต เกี่ยวกับการซื้อของ
 3. 20 ประโยคทักทายภาษาอังกฤษ ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน
 4. 20 ประโยคภาษาอังกฤษควรรู้เกี่ยวกับร้านกาแฟ
 5. 20 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้ได้ตลอดชีวิต
 6. 25 ประโยคขอบคุณภาษาอังกฤษที่ไม่ใช่ Thank you
 7. 25 ประโยคจีบสาวภาษาอังกฤษ
 8. 5 ประโยคควรรู้ก่อนสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษ
 9. 50 ประโยคคำถามภาษาอังกฤษที่จำเป็นและมักต้องใช้
 10. Keep safe during Covid-19 (วิธีปฏิบัติตัวให้ห่างไกลโรคโควิด)
 11. ประโยคภาษาอังกฤษ การบอกหนทางกับชาวต่างชาติ

 

คำศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้ (Vocabulary)

 1. 65 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ House and House Ware (บ้านและของใช้ภายในบ้าน)
 2. คำศัพท์ภาษาอังกฤษ Animals (สัตว์ต่างๆ)
 3. คำศัพท์ภาษาอังกฤษ Body Parts (ส่วนต่างๆ ของร่างกาย)
 4. คำศัพท์ภาษาอังกฤษ Colors (สีต่างๆ)
 5. คำศัพท์ภาษาอังกฤษ Diseases (โรคภัยไข้เจ็บ)
 6. คำศัพท์ภาษาอังกฤษ Family (ครอบครัว ญาติพี่น้อง)
 7. คำศัพท์ภาษาอังกฤษ Feeling (ความรู้สึก)
 8. คำศัพท์ภาษาอังกฤษ Hotel (โรงแรมและที่พัก)
 9. คำศัพท์ภาษาอังกฤษ Important Days (วันสำคัญต่างๆ)
 10. คำศัพท์ภาษาอังกฤษ Meals (มื้ออาหาร)
 11. คำศัพท์ภาษาอังกฤษ Office Equipments (อุปกรณ์สำนักงาน)
 12. คำศัพท์ภาษาอังกฤษ Personal Care Products (ผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนตัว)
 13. คำศัพท์ภาษาอังกฤษ Profession (ถามถึงอาชีพ)
 14. คำศัพท์ภาษาอังกฤษ School (โรงเรียน)
 15. คำศัพท์ภาษาอังกฤษ Types of Housing (ที่อยู่อาศัย)
 16. คำศัพท์ภาษาอังกฤษ Vegetable (ผัก, พืช)
 17. คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับโรค Covid-19
 18. คำศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้ Days, Months and Years (วัน เดือน ปี)
การพูดภาษาอังกฤษเป็นเรื่องที่น่าสนุกสนาน การฝึกพูดบ่อยๆ ก็จะทำให้เกิดความมั่นใจ และสามารถนำไปใช้ในการพูดโต้ตอบได้ในชีวิตจริง หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้อ่านจะได้รับความรู้และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับ
ติดตามอ่านบทสนทนาภาษาอังกฤษทั้งหมดได้ที่ : https://engenjoy.blogspot.com/

(สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามคัดลอกบทความเนื้อหาไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาต)

Copyright © บทสนทนาภาษาอังกฤษ (English Conversation) | Powered by Blogger Design by ronangelo | Blogger Theme by NewBloggerThemes.com